dom w gruszeczce

dom w gruszeczce

Lokalizacja: Gruszeczka, Milicz
Powierzchnia: 165,8 m2
Data: 2016
Data: 2017
Inwestor: Prywatny
Status: Zrealizowany
Autorzy: Marcin Major, Anna Major, Alicja Miasik, Wojciech Cebula, Jakub Dobras
Autor zdjęć: Maciej Lulko

Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego – letniskowego wraz z zagospodarowaniem ternu zlokalizowanego na wsi koło Milicza.

Głównym założeniem projektowym było nawiązanie charakterem i gabarytem obiektu do istniejącej zabudowy we wsi. Dlatego zaproponowano archetypowy kształt budynku ? stodoły w charakterze wiejskim. Ze względu na czystość założenia zaproponowano jedną kubaturę, która ze względu na swoją długość została podzielona funkcjonalnie i materiałowo na dwa oddzielne budynki. Charakterystyczne poprzeczne usytuowanie domu miało na celu wytworzenie dwóch niezależnych stref zewnętrznych – półpublicznej, od strony wjazdu oraz prywatnej. Urbanistyka odzwierciedlona została również w elewacjach – front skromny w charakterze  okolicznej zabudowy, tył w pełni otwarty na działkę.  Zaprojektowano taras dla domu po stronie wschodniej jako przedłużenie linearności obiektu. Wszystko połączono strefą rekreacyjną w “przejeździe bramowym”. Strefa rekreacyjna w silnej korespondencji dzięki przeszklonemu szczytowi części mieszkalnej. W tej części stworzona została zadaszona strefa odpoczynku na powietrzu.

Bryła dzięki podziałowi zyskała trzy niezależne funkcje ? funkcja mieszkalna, gospodarcza i zadaszonego tarasu. Funkcja gospodarcza i tarasowa zostały połączone za pomocą zastosowania jednego materiału i tworzą spójną bryłę, która tworzy wrażenie później dobudowanego elementu ? charakter zabudowy zagrodowej z drewnianymi zabudowaniami gospodarczymi.