dom w stróży

dom w stróży

Lokalizacja: Stróża
Powierzchnia: 310 m2
Data: 2008
Data: 2010
Inwestor: Prywatny
Status: Zrealizowany
Autorzy: Marcin Major, Aleksandra Doniec, Joanna Omylska, Anna Tomżyńska

Budynek składa się z dwóch brył scalonych za pomocą łącznika : jedna funkcjonalnie stanowi strefę wspólnego użytkowania, a druga strefę użytkowania indywidualnego. Dom powstał na bazie dwóch “stodół” wykorzystanych w różnych lokalnych materiałów. Ich wzajemne usytuowanie w planie tworzy literę V klarując tym samym trójkątny taras z otwarciem na ogród. Głównym zamysłem podczas tworzenia domu było najbardziej, jak to możliwe, wpisanie się w kontekst wiejski w jakim dom jest zlokalizowany.