Grabiszyńska 141

grabiszyńska 141

Lokalizacja: ul. Grabiszyńska 141, Wrocław
Powierzchnia: 3 043 m2
Data: 2017
Realizacja: 2020
Inwestor: Dom Development Wrocław Sp. z o. o.
Status: Zrealizowany
Autorzy: Marcin Major, Anna Major, Marta Górniak, Paweł Osmak
Konstrukcja: Maciej Minch
Wizualizacje: Paweł Osmak

Formę obiektu stanowi bryła o charakterystycznych wycięciach i uskokach elewacji oraz
tarasowym układzie mieszkań w części północno-zachodniej.

Od strony istniejącego budynku Archiwum Miejskiego zastosowano odcięcie urbanistyczne dla
uwydatnienia historycznej formy bunkra.