Szkoła Wojszyce

I nagroda w konkursie publicznym

zespół szkolno-przedszkolny na osiedlu wojszyce we wrocławiu

Lokalizacja: ul. Asfaltowa, Wrocław
Powierzchnia: 12 000 m2
Data: 2019
Inwestor: Gmina Wrocław
Status: Zrealizowany
Autorzy: Marcin Major, Anna Major, Marta Górniak, Paulina Lechowska, Sabina Barnat, Karolina Folusz
Konstruktor: Jacek Pasikowski
Zdjęcia: Maciej Lulko
Mural: Maja Major, Piotr Tymcio

Przedmiotem projektu jest budynek szkoły podstawowej dla 1000 uczniów wraz z przedszkolem dla 200 dzieci,
blokiem sportowym oraz zagospodarowaniem terenu. Teren inwestycji znajduje się na południu Wrocławia,
pomiędzy intensywnie rozwijającymi się osiedlami Wojszyce i Jagodno.

Założenia projektowe:
– dostosowanie skali budynku do otaczającej zabudowy (istniejącej i projektowanej): wpisanie szkoły w pasmowy układ, nawiązujący do proponowanego podziału przyległych działek pod zabudowę
jednorodzinną,
– podział budynku na mniejsze bryły: skrócenie elewacji frontowych, wytworzenie półotwartych wnętrz urbanistycznych,
– czytelny rozkład funkcji: podział budynku na pięć części – skrzydła dedykowane grupom wiekowym (przedszkole, klasy 1-3, klasy 4-8) lub blokowi funkcjonalnemu (sport, pomieszczenia ogólnego
przeznaczenia), wraz z przynależną im częścią zewnętrzną,
– strefowanie ze względu na hałas: podział funkcjonalny na strefę głośną od ulicy (sport, zabawa, rekreacja) i strefę cichą od wnętrza kwartału (nauka),
– hol jako główna oś budynku: połączenie wszystkich stref i funkcji, zakończenie przestrzenią wspólną z widokiem na park,
– optymalna orientacja skrzydeł względem stron świata: doświetlenie sal lekcyjnych od wschodu i zachodu, unikanie południowej ekspozycji,
– powiązanie bloku sportowego z zielenią parkową,
– funkcjonalność, prostota formy i ekonomiczność rozwiązań odpowiadające funkcji szkolnej.