Winiarnia w Młycinie

winiarnia

Lokalizacja: Mycielin
Data: 2022
Realizacja: 2022
Inwestor: Prywatny
Status: W trakcie realizacji
Autorzy: Anna Major, Marcin Major, Joanna Major, Anna Haudek, Paulina Lechowska

Przedmiotem opracowania jest remont wraz z częściową przebudową wnętrz w budynku mieszkalnym z częścią gospodarcw zabudowie zagrodowej w Mycielinie. Budynek stanowi fragment założenia o charakterze pałacowo-folwarcznym o funkcji mieszkalno-gospodarczej, usytuowanego we wsi Mycielin, pochodzącego z 2 połowy XIX wieku.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania przedmiotowy obiekt objęty jest ochroną konserwatorską w zakresie kubatury, elewacji oraz użytych materiałów i ujęty jest w ewidencji zabytków oraz znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Wpisane zostaną elementy małej architektury w zachowanym pierwotnym charakterze ostałych ruin i gruzów.

Hasłem przewodnim projektu, oprócz samej produkcji wina, są  BERGAMUTY – nieistniejące, idealne wyspy mające być odskocznią od rzeczywistości. Miejsce miało zachować płynący, sielankowy charakter nawiązując do lokalnej tradycji, zaprojektowane w luźnej formie ścieżki oprowadzają nas pośród “wysp archipelagu”, między innymi przez winnice, strefy rekreacyjne, ruiny oficyny, subtelnie wpisane w istniejącą zieleń.