WuWa 2

I nagroda - Piękny Wrocław'18 wyróżnienie - Brick Award'19

wuwa 2 - kwartał zabudowy mieszkaniowo-usługowej na modelowym osiedlu Nowe Żerniki

Lokalizacja: Nowe Żerniki, Wrocław
Powierzchnia: 15 460 m2
Data: 2014
Realizacja: 2016-2017
Inwestor: Atal S.A.
Status: Zrealizowany
Autorzy: Marcin Major, Matra Górniak, Joanna Styrylska, Magdalena Paryna, Marcin Dziewoński, Maciej Hawrylak
Współautorzy: Anna Major, Alicja Adamowicz, Jakub Dobras, Izabela Owczarek, Alicja Miasik
Konstrukcja: Łukasz Zimny
Autor zdjęć: Maciej Lulko

Kwartał zlokalizowany jest na styku strefy miejskiej i mieszkaniowej osiedla Nowe Żerniki, co zadecydowało o jego dwojakim charakterze. Od strony ul. Targowej masywną ścianę tworzy budynek galeriowy, oferujący atrakcyjne przestrzenie usługowe na poziomie parteru. Zachodnia część kwartału ma bardziej kameralny charakter i składają się na nią trzy niewysokie budynki mieszkalne.

Układ urbanistyczny powstał w oparciu o dwie osie, rozbijające monolityczny blok zabudowy i wiążące wnętrze kwartału z otoczeniem. Oś poprzeczną wyznaczają prowadzące z osiedlowego bazaru szerokie schody, którymi można się dostać na wewnętrzny, zielony dziedziniec. Kompozycyjnie domyka ją ściana szczytowa budynku galeriowego. Dostępny od dziedzińca lokal usługowy ma aktywizować przestrzeń placu, podkreślając jego miejski charakter. Oś podłużną wyznaczono, jako kontynuację ciągu pieszego, zaprojektowanego w sąsiednim kwartale. Prowadzi ona przez taras rekreacyjny i zakończona jest dużym przebiciem w ścianie galeriowca. Ukształtowanie wnętrza kwartału na dwóch poziomach pozwoliło na stopniowanie prywatności przestrzeni ogólnodostępnych. Dziedziniec galeriowca na poziomie półpiętra stanowi przestrzeń miejską, półpubliczną, powiązaną z bazarem i usługami osiedlowymi. Z kolei wyższy taras rekreacyjny jest przeznaczony głównie dla mieszkańców kwartału. Zaprojektowano na nim zieleń, plac zabaw, pergolę oraz miejsce do grillowania. Mieszkania na parterze są wyniesione w stosunku do poziomu tarasu nad garażem o wartość 70cm, co zapewnia im prywatność, również poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu za pomocą gradacji wysokości nasypanych górek kształtujemy przestrzenie bardziej prywatne.

Ponadto w budynkach przewidziano dla mieszkańców ogólnodostępne przestrzenie, takie jak tarasy na ostatnich kondygnacjach oraz wspólne pralnie, suszarnie i rowerownie. Mimo zróżnicowanej typologii zabudowa kwartału tworzy wizualną całość. Spójny charakter architekturze nadaje wprowadzenie we wszystkich budynkach charakterystycznych skosów. Silnie zaakcentowany został zwłaszcza północno-wschodni narożnik, wyeksponowany przy wjeździe od strony ul. Targowej, która jest główną arterią komunikacyjną łączącą osiedle z centrum miasta.

Koncepcja powstała we współpracy z Maciejem Hawrylakiem, Marcinem Dziewońskim, Magdaleną Paryną i Joanną Styrylską.